ตีสิบ 23 กรกฎาคม 2556 (สายัณห์ สัญญา)

24 Jul
รายการ : ตีสิบ
ออกอากาศ : 23 กรกฎาคม 2556
 
รายละเอียด : ตีสิบ ย้อนหลัง พบกับ
ดันดารา “ร้องก่อนแต่ง” กับการที่กรรมการทั้ง 3 คนจะต้องหาให้ได้ว่าใครคือคนร้องเพลงนั้น แต่ว่า 3 คนที่ออกมานั้น แต่งตัวธรรมดาจนดูไม่ออกเลยว่าใครจะร้องกัน หลังจากเฉลยแล้วจึงค่อยให้มาแต่งเลียนแบบศิลปินคนนั้น
ช่วงสนทนา กับเป้า สายัณห์ สัญญา และครอบครัว ถึงอาการป่วยล่าสุด
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: